Annette Støvring
og Jan Nielsen

Agrivej 10
DK-8240 Risskov

Tlf. + 45 86 17 05 00
Fax. +45 87 41 51 05

E-mail info@overblik.com

Forsiden > Værdier > Havemetaforen

Havemetaforen

- den blomstrende organisation

- en organisation i udvikling

Forestil dig din organisation som en blomsterhave med forskellige slags bede med en mangfoldighed af blomster. Blomsterne udgør tilsammen grundlaget for organisationen, dens muligheder og udvikling. Gartnerne er lederne i haven.

Gartnerne har en specialistviden og -kunnen og skal altid kunne sætte sig ind i og overskue helheder. Deres opgave er at få blomsterne til at udnytte og udvikle deres potentiale og det gør de ved at skabe det bedst mulige miljø at vokse og udvikle sig i. Gartnerskab er lige så meget en kunst som det er en videnskab.


For gartneren handler det om at sammenføre erfaring og teoretiske kundskaber med en stor portion fingerspidsfornemmelse for at finde de rette forhold mellem jordbund og vand for hver blomst. Hver blomst og hvert bed er enestående og har behov for sin egen pleje. Visse behov for grundforhold og vand er fælles for alle blomster.

Nogle blomster får det bedst ved at vokse sammen i grupper. Andre vil helst vokse mere for sig selv. At vokse i gruppe eller alene er i sig selv hverken rigtigt eller forkert, og gartneren og blomsterne må tilpasse sig afhængig af situationen.

En del blomster bliver så stærke at de vokser udenfor bedet- ja nogle kan ligefrem vokse gennem asfalt. Nogle blomster vokser meget først på sæsonen, andre først lidt senere.

havemetaformbilledeogtegn-copyright1.gif

Det nytter ikke at rykke en blomst i stilken og sige: “Nu skal du vokse”. Den vokser når den er moden til det og vækstmiljøet er det rette. Nogle blomster dukker tidligt op i deres vækstforløb. Andre tager det mere roligt i starten og kan så efterhånden blive blandt de allerflotteste. En del kan visne og tabe bladene og alligevel komme sig og blive storslåede. Ind imellem kommer der omkring blomsterne lidt ukrudt, som skal luges væk. Andre gange er der visne blade eller angreb af bladlus som skal tages hånd om.

Ukrudt er noget som naturligt findes i bedet. Man ved sjældent præcist hvornår og hvor det vil dukke op. Gartnerne har valgt at tolke ukrudtet som noget som hjælper dem med at udvikle sig. Ukrudtet motiverer dem til at være årvågne, stærke og fokuserede på at tage udfordringer op og tage vare på problemer på et tidligt stadium.

havemetaformbilledeogtegn-copyright2.gif

Gartnerne arbejder ikke bare for at blomsterne skal blive store, pragtfulde og livskraftige - de arbejder også for at blomsterne skal få et stærkt rodsystem. På den måde tager de hånd om hele blomsten. De passer ikke bare enkelte blade her og der, men ser også på helheden. Det arbejde kan tage længere tid - til gengæld giver det en mere kraftfuld blomstring og frøsætning. I visse perioder kan nogle blomster have behov for ekstra støtte, de kan vokse lidt i utakt. En blomsterpind kan der være brug for. Nogle har det til og med bedst ved at gro indendøre et stykke tid. Når balancen er genoprettet tages de ud igen og blomsterpinden væk. Målet for gartneren er at hver blomst skal klare sig selv i bedet uden blomsterpind. Man gør ikke blomsterne noget godt ved at overbeskytte dem, overgøde eller overvande dem eller ved at være over dem længere end nødvendigt.
havemetaformbilledeogtegn-copyright3.gif Da kan man risikere at kvæle dem. Mens blomsterne gror bliver de udsat for en del omskifteligt vejr: sol og gråvejr, regn og tørke, vindstille og blæst, varme og kulde. Ingen ved præcist hvornår vejret skifter, men ved af erfaring at det senere igen skifter. Ved at arbejde på rodniveau med blomsterne så de får stærke stilke og rødder gives de større mulighed for at klare de uundgåelige skift i vejret.

Gartnerne vil have et økologisk sundt miljø i bedet, så ingen vokser på bekostning af andre. Alle skal respektere hinanden med ligheder og uligheder og støtte hinanden i deres stræben på at nå derhen de vil. Ingen bliver længere eller flottere ved at hugge hovedet af andre.

havemetaformbilledeogtegn-copyright4.gif

Gartnerne lærer sig nye færdigheder af hver eneste blomst, som de følger i dens udvikling. Det levende bed er konstant i forandring.

havemetaformbilledeogtegn-copyright5.gif

Hvert nyt frø som kommer i bedet ændrer yderligere situationen. Det gartneren gjorde sidste gang fungerer måske ikke nu. Gartnerne har derfor behov for at fortsætte med at lære, være aktive og lydhøre med åbne sanser og tro på deres intuition.

Gartnerne må ikke nøjes med at beundre de fine blade og blomster som er vokset frem. De behøver fortsat at være opmærksomme på hvordan rodnettet har det, selv om omverdenen roser og berømmer dem for hvor kønne blomsterne er lige nu.

havemetaformbilledeogtegn-copyright6.gif

For at dygtiggøre sig og vedligeholde deres viden og kunnen mødes gartnerne med gartnere fra andre haver og udveksler ideer og erfaringer om blomsternes trivsel. Nogle gange ser gartnerne på stjernehimlen når det er mørkt og diskuterer om deres ledestjerner er de samme og om vejen til at følge dem er rigtig eller om den skal ændres for at nå målet - en god udvikling i haven.

Hvordan skal gartner og blomster være mod sig selv og mod hinanden for at nå derhen de vil? Det kan disse stjerner give vejledning om.

havemetaformbilledeogtegn-copyright7.gif

Gartnernes mål er at blomsterne kan sortere og vurdere hvad der er rigtigt eller forkert, passende eller upassende. Blomsterne skal ikke blomstre anderledes om gartneren lige er i haven eller ikke er der.

Når bedet er kønnest og mest livskraftigt går gartnerne ind og sætter sig i stuen, gør status og nyder synet. Da får blomsterne lov til at blomstre og gro i fred.

havemetaformbilledeogtegn-copyright8.gif

Når blomsterne har nået deres potentiale sætter de frø. Disse mange frø indeholder personlige kvaliteter og kundskaber som spredes med vinden over hele landet til næste generation af blomster, som siden har endnu større muligheder for at udvikle sig og blomstre flot.

havemetaformbilledeogtegn-copyright9.gif

© 2004-2007 Annette Støvring og Jan Nielsen