Om firmaet

Om firmaet Overblik ved Annette Støvring og Jan Nielsen:

Firmaet blev etableret 1993 af Annette Støvring. Kort herefter indgik Jan Nielsen i samarbejdet.

Vi beskæftiger os med udviklings- og forandringsprocesser. Kommunikation i mange aspekter er vores middel til at nå intentionerne.

Vi har lang erfaring med uddannelse, coaching, supervision, udvikling bl.a. for ledere og teams.

Vi har løst opgaver for ledelses- og personalegrupper i kommuner og amter, i humanitære og kirkelige organisationer, for private firmaer samt for uddannelsesinstitutioner. Desuden har medarbejdere og ledere som enkeltpersoner været i udviklingsforløb. Gruppeudviklingsforløb har været fra to til 200 personer.

Vedrørende referencer: vi refererer ikke her direkte til dem, vi har løst opgaver for. Vi vil at man kan henvende sig og få løst opgaver uden at det siden skal fremgå af en offentlig tilgængelig referenceliste.

Vi hjælper med at opnå en større grad af overblik og forenkling. Bidrager til mere arbejdsglæde, en bedre tilstand i organisationen (herunder teams) og hos den enkelte. Herved blomstrer den enkeltes og organisationens ressourcer. Om udvikling, se mere her:

Sat lidt på spidsen, så handler det om at:

gøre det umulige muligt - gøre det mulige enkelt - gøre det enkle elegant.

Vi er en del af et tværfagligt nordisk netværk, som samarbejder om opgaver og udvikling i de nordiske lande. Netværket består af erfarne medlemmer i alderen 35 -55 år fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, elitesporten, andre udviklingsfirmaer, offentlige institutioner, samt sundhedsvæsenet.

Vores baggrund er uddannelse og mange års erfaring inden for pædagogik, ledelse og klinisk arbejde.