Annette Støvring
og Jan Nielsen

Agrivej 10
DK-8240 Risskov

Tlf. + 45 86 17 05 00
Fax. +45 87 41 51 05

E-mail info@overblik.com

Forsiden > Eksempler > Træningsforløb > for undervisere

for undervisere
Det første møde er med leder eller lederne
og har til formål at belyse ønsker og behov.

Intentioner med forløbet kan f. eks. være at:- blive inspireret, opleve glæde og se muligheder i det pædagogiske arbejde.
- kunne skabe en god tilstand for sig selv, elever og kollegaer.
- kunne skabe og bevare overblikket i hverdagens arbejde og herved
holde fokus på hvad den enkelte elev / studerende har brug for.
- kan bidrage til den fortsatte faglige og kollegiale udvikling.

Herefter aftales møder med en planlægningsgruppe for at imødekomme de specifikke ønsker og behov som jeres uddannelsessted har. Denne fase er umådelig vigtig og skal yderligere klargøre de intentioner, som er væsentlige for netop jer og jeres uddannelsessted - set i lyset af den periode, der er gået forud for henvendelsen til os. Erfaringsmæssigt skal der ikke så mange møder til. Det er vigtigt at planlægningsgruppen får sovet på det vi er nået frem til for sikre at det er de rigtige intentioner, vi arbejder videre ud fra - at vi er på den rette vej. Planlægningsforløbet tager ca. 3 gange á 3 - 4 timer. Det er denne fase som danner grundlaget for resultatet, som vil være et udviklingsforløb skræddersyet til jeres organisation.

Det er vigtigt at der er plads til coaching af lederne før, under og efter
forløbet, så de kan holde den røde tråd undervejs.
Herved kan sikres at ressourcerne på uddannelsesstedet
bliver brugt mest fornuftigt.
For eksempel skal aftales hvad ledere, mellemledere og andre
er ansvarlige for at arbejde videre med undervejs.

Det der allerede foregår på jeres uddannelsessted så som: undervisning, medarbejdersamtaler, ansættelser, omstruktureringer, arbejdsplanlægning, aktiviteter, håndtering af potentielt svære situationer som klagesager, afskedigelser mm. skal flettes sammen med udviklingsforløbet så intentionerne for forløbet opfyldes. Vi har erfaring for at en sådan integrering giver en langt større og blivende forandring på arbejdspladsen sammenlignet med forløb uden denne sammenknytning. Afklaring af intentioner kan nogle gange munde ud i at der primært aftales et forløb for lederen og / eller lederne samt evt. mellemledere.

Eksempler på sådanne forløb:

Coaching / vejledning af en nytiltrådt leder.
Ændrede krav til leder pga. ny lovgivning eller politiske beslutninger.
Leder som har været i, er i, eller skal til en stor omstilling på arbejdspladsen.
Teambuilding i ledergruppen - i forskellige andre grupper.
Inspiration til erfarne ledere. Ønsker om at fastholde og forstærke den udvikling som allerede er i gang.
Overblik over ombygning, omstrukturering og omfordeling af arbejdsopgaver.
Håndtering af konkrete situationer og problemstillinger.

Intentionerne er ledestjerne for arbejdet med bla. følgende:

Elevernes og kollegaernes forskellighed
Teamfunktion - styrke og udvikle det gode samarbejde
At kunne prioritere egen energi i løbet af dagen
ved den enkelte elev og kollega
Selvevaluering: hvad jeg er god til - hvad jeg vil videreudvikle?


Og desuden vil vi have:

Opmærksomhed på samtalen: Samtalens kunst
Samtalens skønne kaos
Samtalen og alle dens muligheder
- så vi kan møde elever, studerende og kollegaer
der hvor de er.

Nogle af de måder vi vil opnå det ovenstående på er bl.a.: Træning i at skaffe sig overblik i forskelligartede situationer.
Træning af sanseopmærksomhed
Arbejde med sorteret tilbagemelding og herigennem øvelse i at skelne mellem observationer og tolkninger. Træning i at kunne holde fokus og kunne skifte fokus.