Annette Støvring
og Jan Nielsen

Agrivej 10
DK-8240 Risskov

Tlf. + 45 86 17 05 00
Fax. +45 87 41 51 05

E-mail info@overblik.com

Forsiden > Eksempler > Teams > sygehuse

sygehuse

forløb for mindre grupper

Intentioner og rammer for udviklingsforløbet:

- at blive inspireret, opleve glæde og se muligheder i det daglige arbejde.
- at skabe en god tilstand for sig selv, patienter, pårørende og kollegaerne.
-at skabe og bevare overblikket i hverdagens arbejde og herved
-holde fokus på hvad den enkelte patient og pårørende har brug for.
- at bidrage til den fortsatte faglige og kollegiale udvikling.
Vi kan arbejde med følgende:


Patienternes, pårørendes og kollegaernes forskellighed

Teamfunktion - styrke og udvikle det gode samarbejde

At kunne prioritere egen energi i løbet af dagen

og ved den enkelte patient og pårørende

Selvevaluering: hvad jeg er god til - hvad jeg vil videreudvikle?


og desuden vil vi:

Træne i at skaffe sig overblik i forskelligartede situationer.

Træne sanseopmærksomhed

Arbejde med sorteret tilbagemelding og herigennem

øvelse i at skelne mellem observationer og tolkninger.

Træne i at kunne holde fokus og kunne skifte fokus - når nødvendigt.Forløbet kan dreje sig om:

Fokus på samarbejdet døgnet rundt i gruppen om patienter og pårørende

Hvordan bibeholde og udvikle den kvalitet, der allerede er der?

Synliggørelse af det vi står for og kan.

Overblik over de enkelte patienters behov, ønsker og udvikling.

Overblik over patientgruppens forskellighed og samspil.

Overblik over medarbejdergruppen: hvem har hvilke ressourcer og hvem

samarbejder om hvad?

Analyse af udvalgte situationer fra det daglige arbejde og ideer

til nye handlinger.