Annette Støvring
og Jan Nielsen

Agrivej 10
DK-8240 Risskov

Tlf. + 45 86 17 05 00
Fax. +45 87 41 51 05

E-mail info@overblik.com

Forsiden > Eksempler > Teams > humanitære organisationer

humanitære organisationer

forløb for mindre grupper

Intentioner og rammer for udviklingsforløbet:

- at blive inspireret, opleve glæde og se muligheder i det daglige arbejde.
- at skabe en god tilstand for sig selv, frivillige, brugere og kollegaer.
-at skabe og bevare overblikket i hverdagens arbejde og herved
-holde fokus på hvad den enkelte bruger og pårørende har brug for.
- at bidrage til den fortsatte faglige og kollegiale udvikling.Vi kan arbejde med følgende:

De frivilliges, brugernes og kollegaernes forskellighed

Teamfunktion - styrke og udvikle det gode samarbejde

At kunne prioritere egen energi i løbet af dagen

og ved den enkelte bruger og pårørende

Selvevaluering: hvad jeg er god til - hvad jeg vil videreudvikle?

og desuden vil vi:

Træne i at skaffe sig overblik i forskelligartede situationer.

Træne sanseopmærksomhed

Arbejde med sorteret tilbagemelding og herigennem

øvelse i at skelne mellem observationer og tolkninger.

Træne i at kunne holde fokus og kunne skifte fokus, når det er nødvendigt.

Forløbet kan dreje sig om:

Fokus på samarbejdet rundt i gruppen om frivillige, brugere, pårørende og samarbejdspartnere.

Hvordan bibeholde og udvikle den kvalitet, der allerede er der?

Synliggørelse af det vi står for og kan.

Overblik over de enkelte frivillige og brugers behov, ønsker udvikling.

Overblik over brugergruppens forskellighed og samspil.

Overblik over medarbejdergruppen: hvem har hvilke ressourcer og hvem

samarbejder om hvad?

Analyse af udvalgte situationer fra det daglige arbejde og ideer

til nye handlinger.

© 2006 Annette Støvring og Jan Nielsen