Samtalens kunst 2

Samtale, samarbejde, teamarbejde Kunst, kaos og muligheder

- for jer, der vil mere i dybden

group1.jpg

Modul 2


Formål:


At videreudvikle dine kompetencer ved teamarbejde, samarbejde, samtale og koordinering.

Indhold:

Vi går mere i dybden med samarbejdets og samtalens kunst, kaos og muligheder.
Modulet består af 3 dele på hhv. 2 dage, 2 dage og en dag med ca. 2 måneders mellemrum, hvor du får erfaring med det lærte i daglig praksis.
Vi ser nærmere på: hvad er et team? Hvilke muligheder, intentioner og rammer er der i et team? Mono - som tværfagligt team. At få sorteret feedback ind i hverdagen som udvikling for dig, dine kollegaer og dine samarbejdspartnere.
Bliv bedre til at benytte dig af jeres forskelligheder. Få færre misforståelser og konflikter. Hvordan får vi tingene til at høre bedre sammen? Om kongruens og inkongruens.

Repetere og gå videre med hvordan du kan skabe dig et godt og hurtigt overblik i forskellige situationer. Arbejdsglæde og stress - hvordan håndtes dette for egen og andres skyld? Arbejde videre med formål og indhold fra modul 1, så det kan blive endnu klarere og lettere som et fleksibelt grundlag at arbejde ud fra i mødet med dem, du skal hjælpe og dem, du skal samarbejde med.

Kursets indhold og arbejdsmåder inkluderer oplæg, demonstration, øvelser og arbejdende værksteder. Modul 2 kan senere følges op af et modul 3 efter ønske.