For lederne

Lederne kan ikke dele alt med alle

Udvikling, coaching, sparring, vejledning


Få dine visioner, intentioner og ideer omsat til praksis: De kan brede sig som ringe i vandet til resten af organisationen når lederen/lederne samarbejder med en erfaren metaperson udenfor organisationen - en der kan tage et overblik med udefra og tilbyde sin erfaring med og fra andre organisationer.

Vores erfaring med ledere i offentlige, private, humanitære og andre organisationer er at mødet med en trænet metaperson uden for egen organisation har givet lederne den inspiration og det overblik de har brug for til at få: sorteret, taget valg og blive sikker på at "båden sejler i den rigtige retning" eller "få vendt båden i den rigtige retning".

Intentioner for forløbet kan være:

- at blive inspireret, at tingene går lettere, er sjovere og se nye muligheder.

- at kunne holde den røde tråd, kunne holde og smitte med en god tilstand.

- at kunne møde sit personale og sine samarbejdspartnere

der hvor de er og kunne arbejde videre derfra.

- at skabe og bevare overblikket i hverdagens arbejde samt i en

omstillingsproces - holde fokus på det væsentlige.

-at blive opmærksom på nuancer der gør en forskel i ledelsens og

personalets trivsel og indsats.

-at lede kongruent: at det man siger og gør stemmer.

Forløbet kan dreje sig om:

Coaching / vejledning af en nytiltrådt leder, f.eks. hjælp til overblik over udfordringer og kunne "holde tungen lige i munden".

Ændrede krav til leder pga. ny lovgivning eller politiske beslutninger.

Leder som har været i, er i, eller skal til en stor omstilling.

Teambuilding i ledergruppen - i forskellige andre grupper. "Hvordan arbejder vi bedst sammen?"

Ønsker om at fastholde og forstærke den udvikling som allerede er i gang.

Overblik over ombygning, omstrukturering og omfordeling af arbejdsopgaver.

Håndtering af konkrete situationer og problemstillinger, analyse og nye ideer.

En udefra at vende tingene med f.eks. hjælp til overblik, håndtering af dilemmaer, design af udviklingsprogram for gruppe eller hele organisationen.

Forberedelse til en præstation / præsentation.

Ansættelser og afskedigelser.

Klagesager eller formodninger herom. Kontakt med pressen.

Medarbejder- og udviklingssamtaler.

Indføring af nye arbejdsredskaber og -processer.

Udvikling af nye ideer og produkter.

Videreudvikling af leders kommunikation med individ, gruppe og organisation:
"Hvordan når jeg de andre bedst? - Hvordan bliver jeg opfattet?".

Personale- og udviklingsmøder. - "Hvordan udnytter vi dem bedst?".

Indførelse af nye samarbejdsformer.

Pressede situationer og perioder.

Følelse af træthed, stress og magtesløshed.

Stor ivrighed efter at få indført nye tanker og handlinger.

© 2006 Anette Støvring og Jan Nielsen